Båtmiljö.se

Båtmiljö.se och appen båtmiljö tvingas stänga

Trots ihärdigt sökande efter finansiärer tvingas Skärgårdsstiftelsen stänga ner hemsidan Båtmiljö.se och appen båtmiljö från och med 1 juni 2014. Dessa har varit viktiga redskap för att öka medvetenheten om miljöfrågorna till sjöss.

Hemsidan startades 2010 genom ett samarbete mellan Världsnaturfonden (WWF), Baltic Sea 2020 och Skärgårdsstiftelsen. De har tillsammans byggt upp hemsidan och dess innehåll. Under 2011 ansökte och beviljades Skärgårdsstiftelsen finansiering från havsmiljöanslaget för att kunna ta fram appen båtmiljö. Appen innehåller information om närmaste sugtömningsstation för toalettavfall, båtbottentvätt och utslagsvask samt havstulpanvarningen för Östersjön. Havs- och Vattenmyndigheten har finansierat appen och hemsidan under 2013.

Appen är gratis och har laddats ner 11 500 gånger sedan den lanserades i mars 2012. Hemsidan båtmiljö.se har använts flitigt av såväl privatpersoner som tjänstemän. Sedan hemsidan startades 2010 har den haft över 40 000 unika besökare och antalet besök ökar för varje år vilket visar att det finns ett stort intresse för informationen.

Trots det stora intresset för hemsidan och appen har det visat sig vara svårt att få fram finansiering. Skärgårdsstiftelsen har själv inga medel för att driva appen och hemsidan inom sin egen budget. Trots ihärdigt arbete har stiftelsen inte kunnat få fram någon extern finansiering som gör att de kan driva verksamheten vidare. Inga tillfrågade myndigheter eller organisationer har visat något intresse för att hjälpa till med en långsiktig lösning. Skärgårdsstiftelsen har därför blivit tvungen att stänga ner båtmiljö.se och appen båtmiljö från och med 1 juni 2014. Detta gör att det inte kommer att ske någon uppdatering av informationen som finns tillgänglig på appen från och med detta datum. Skärgårdsstiftelsen tackar tidigare samarbetspartners för det arbete som har gjorts och hoppas på att samarbetet kan återupptas i framtiden.

”Båtmiljö. se var ett viktigt verktyg i strävan att förbättra Östersjöns vattenkvalité. Det är därför mycket sorgligt att verksamheten inte fått en långsiktigt hållbar lösning. Ansvaret för Östersjöns framtid är gemensamt och alla skärgårdsbesökare behöver ta sitt ansvar. Appen och hemsidan var ett verktyg och hade kunnat underlätta för båtägare att bete sig miljöklokt” säger stiftelsens vd Lena Nyberg

Kustliv är webbtidningen för dig som bor eller har fritidshus i närheten av den svenska kusten.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>