Skärgården

Tävling ska öka inrapportering av ökända grund

Grund finns det gott om i de svenska skärgårdarna – ofta är välkända av båtfolk och boende i närområdet. Nu arrangerar Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Stockholmradio en tävling kopplat till kampanjen ”Ökända grund” som uppmanar alla med lokalkännedom att rapportera in grunden.

Tävlingen pågår fram till den 30 september, men det är självklart möjligt att lämna rapporter under hela året.

– Alla som har lokalkännedom inom ett visst område i skärgården vet att det finns grund som är särskilt välbesökta. För att kunna göra något åt detta behöver vi mer information om vilka grund det rör sig om, säger Niklas Hammarkvist som är nautisk redaktör på Sjöfartsverket.

För att rapportera in ett grund går du in på www.ökändagrund.se eller kontaktar Stockholmradio på telefon 08-506 622 70. Det går också bra att använda VHF samt ange kontaktuppgifter och övriga uppgifter som efterfrågas. Alla som lämnar information är med automatik med i tävlingen.

I samband med att tipsen kontrolleras så avgörs det också vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan exempelvis handla om kompletteringar av sjökort, ändringar i utmärkningen eller att ett nytt sjömärke placeras ut.

Under hösten kommer en jury med representanter från Sjösäkerhetsrådet, Stockholmradio och Sjöfartsverket att bedöma nivån på de inskickade svaren och enväldigt utse ett antal segrare i olika kategorier.

Källa: Sjöfartsverket

 

Kustliv är webbtidningen för dig som bor eller har fritidshus i närheten av den svenska kusten.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>