Snabbgående miljöfärja mellan Alnö-Sundsvall

Snabbgående miljöfärja mellan Alnö-Sundsvall

Sundsvalls kommun har fått ett stadsinnovationsstöd på 790 500 kr från Naturvårdsverket för att göra en förstudie om en  om en snabbgående miljöfärja  mellan Alnö-Sundsvall. Visionen är en färja med betydligt kortare restid än motsvarande bilresor mellan vissa målpunkter. Utredningen ska vara klar sommaren 2019.

Omkring 9 000 av Sundsvalls invånare bor på Alnö, direkt intill Sundsvalls tätort. Allt fler söker ett attraktivt boende på Alnö och badgäster och annan turism ökar stadigt. Flertalet Alnöbor jobbar eller studerar utanför ön vilket genererar stora bilpendlingsströmmar. Den enda förbindelsen är Alnöbron, som varken har utrymme för bra cykelbanor eller busskörfält. Detta försvårar möjligheterna att göra hållbara transportalternativ konkurrenskraftiga. Därför vill nu Sundsvalls kommun i nära samarbete med Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten titta närmare på möjligheten att ha en snabbgående miljöfärja som ska trafikera Sundsvalls centrum och Alnö. Var på Alnö färjan lämpligast bör angöra kommer undersökningen att visa.

Att Naturvårdsverket beviljar oss ekonomiskt stöd när vi vill titta närmare på att nyttja spetsteknik for en hållbar stadsutveckling känns extra roligt. Genom att tänka nytt och använda ny teknik vill vi få Sundsvall att fortsätta växa samtidigt som vi knyter samman staden med Alnö på ett helt nytt sätt säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun

En snabbgående cykelfärja med miljövänlig drift som angör nära Sundsvalls resecentrum skulle skapa helt nya möjligheter, men sådan teknik har inte prövats i Norrland ännu. Vi kommer nu att titta närmare på om och hur det är möjligt att trafikera våra vatten som har ett varierande istäcke på vintrarna. I och med bidraget från Naturvårdsverket kan vi tillsammans med Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten nu på allvar testa våra idéer om en båtpendling i Sundsvall säger Ulrika Edlund, planeringsarkitekt på Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun har ansökt och i konkurrens med många andra projekt fått beviljat ett stadsinnovationsstöd för att kunna genomföra en förstudie om en snabbgående miljöfärja mellan Alnö-Sundsvall. Förstudien görs i samarbete med Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten. Naturvårdsverket bidrar med 790 000 kronor då man anser att färjeförbindelsen har en hög innovationsgrad. Den totala kostnaden för förstudien beräknas till 1 054 000 kronor. En färjelinje mellan Alnö och Sundsvall bedöms ha stora möjligheter att främja en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Källa: Cision

Kustliv är webbtidningen för dig som bor eller har fritidshus i närheten av den svenska kusten.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>