Isbrytaren Ale

Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Vintern är oåterkalleligen här. Under onsdagen den 6 december inleddes isbrytarsäsongen då Sjöfartsverkets isbrytare Ale gick i drift.

– Det är väldigt kallt i vattnet i Bottenviken jämfört med samma tid de senaste åren. Det kan innebära att isen lägger sig snabbt om det blir ihållande kyla och vindstilla, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Orsaken till de förhållandevis låga vattentemperaturerna är den svala sommaren. Vattnet i Bottenviken hann aldrig värmas upp ordentligt i somras och konsekvenserna av det märks nu när kylan kommer. Isen har redan lagt sig i de norra skärgårdarna längs svenska sidan av Bottenviken ner mot Skelleftehamn. För sjöfarten till och från hamnarna från Karlsborg till Skelleftehamn innebär det att säsongens första restriktioner trädde i kraft från och med den 6 december. Restriktionerna införs varje vinter och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. Samtidigt går den första isbrytaren i tjänst. I år är det Ale som är först ut av de fem statsisbrytarna.

– Ale kommer inledningsvis att assistera fartyg till både svenska och finska hamnar. När behovet av isbrytarassistans ökar kommer vi att sätta in fler isbrytare. Den planerade ordningen för de svenska statsisbrytarna är Ymer, Oden, Frej och Atle. Dessutom har Sverige och Finland ett mycket nära samarbete angående isbrytningen vilket kan innebära att det ibland är en finsk isbrytare som assisterar trafiken till en svensk hamn och omvänt, säger Amund E.B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Den föregående issäsongen var mycket lindrig för svensk del. Isbrytarna assisterade totalt 509 fartyg varav 103 till svenska hamnar. På grund av det förhärskande väderläget förra vintern, med i huvudsak sydvästliga vindar, drabbades Finland desto hårdare av besvärliga isförhållanden.

– Isen är i stort sett aldrig plan som en skridskobana ute till havs. Den är uppbruten och rör sig med vindarna och kan torna upp sig till vallar på åtskilliga meter. Vid sydvästliga vindar driver isen över till finska sidan, vid nordostliga och ostliga vindar lägger sig isen istället mot den svenska kusten, säger Emma Grönkvist.

Den föregående issäsongen utfärdades trafikrestriktioner för Bottenviken, Bottenhavet, Mälaren, Vänern och Göta älv. I de två sistnämnda områdena behövdes inga assistanser utföras.

Foto: Sjöfartsverket
Källa: Mynewsdesk

Kustliv är webbtidningen för dig som bor eller har fritidshus i närheten av den svenska kusten.

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>